Transmedia

Vi deltager under våren i dramatiska institutets kurs i Transmedia och storytelling.
Interaktiv film, media och framtens underhållning i startblocken - och där är vi med.


RSS 2.0